Větrání restaurací a hotelů

 • Interhotel Moskva ve Zlíně
  • Větrání bowlingu
  • Větrání restaurací
 • Hotel Tatra v Kopřivnici
  • Větrání a klimatizace herny
  • Větrání restaurace
 • Hotel Horal Velké Karlovice
  • Větrání a klimatizace restaurace
 • Bowling Pizza Zlín
  • Větrání a klimatizace bowlingu
 • Plzeňská restaurace - Zlín 13. budova
 • Fit foodie Zlín 13. budova
 • Kozlovna Holešov

Analýza

Návrh

Dodávka

REAlizace